AWOI
Animals Wellbeing Organization International
Nieuws en evenementen

 

 

Per 29-12-2014 zijn er nieuwe regels van kracht met betrekking tot het reizen met honden. Vanaf deze datum is het alleen nog mogelijk om met uw hond de grens over te gaan, wanneer uw dier in het bezit is van het nieuwe EU-dierenpaspoort, chip en een geldige rabiës vaccinatie. Let erop dat er voor de rabiës vaccinatie een wachttijd geldt van 21 dagen na toediening, voordat uw dier de grens over mag!! 

Dit nieuwe EU-paspoort is beter bestand tegen fraude en mag alleen nog maar door dierenartsen worden afgegeven, nadat deze volledig is ingevuld. Dat wil zeggen: de gegevens van de eigenaar, gegevens van het dier (incl. chip) en ondertekend door de eigenaar. Het is niet meer toegestaan om lege paspoorten te verstrekken, bijvoorbeeld aan fokkers, zodat zij zelf de namen en geboortedatum van de pups in kunnen vullen.

 

 

Het is verplicht dat in het nieuwe paspoort de volledige gegevens en het chipnummer van het dier vermeld worden, waarna deze gegevens worden gelamineerd. Tevens worden de stickers van de entingen ook gelamineerd. Op deze manier kunnen de identificatiegegevens en de vaccinatiegegevens van het niet meer worden veranderd.

  

Importeren van pups uit het buitenland

Tevens zijn de invoereisen voor het importeren van pups veranderd per 29-12-2014. Elke pup dat de grens over gaat, of dit nu pups zijn die vanuit Nederland naar het buitenland gaan, of pups die vanuit het buitenland Nederland in komen, moet in het land van herkomst tegen rabiës gevaccineerd zijn. Omdat de rabiës vaccinatie pas op 12 weken leeftijd gegeven mag worden, en een wachttijd kent van 21 dagen voordat de enting werkt, mogen pups dus pas vanaf een leeftijd van 15 weken de grens over. Wanneer u een pup wilt kopen van een buitenlandse fokker, dient u hier dus rekening mee te houden en afspraken met de fokker te maken over het langere verblijf bij de fokker en de socialisatie van de pup door de fokker.

 

 

Ook als u zelf fokker bent, en een pup verkoopt naar het buitenland, gelden deze regels. De pup moet dan tot minimaal 15 weken bij u blijven en u zult een groot deel van de socialisatie op u moeten nemen, omdat de nieuwe eigenaar dit niet kan.

Deze regel geldt ook voor volwassen (zwerf)honden die vanuit het buitenland naar Nederland komen. Ook zij moeten in het land van herkomst tegen rabiës gevaccineerd worden en mogen na de wachttijd van 21 dagen pas de grens over.

Tevens moeten alle honden (zowel volwassen (zwerf)honden als pups) in het bezit zijn van het nieuwe EU-paspoort en een chip voordat zij naar Nederland geïmporteerd mogen worden, of vanuit Nederland naar het buitenland mogen.

Wij hebben voor u op een rijtje gezet wat in de volgende situaties van toepassing is.

  

Wat als uw dier wel is gechipt, maar nog een oud EU-dierenpaspoort van vóór 29-12-2014 heeft, en u wilt met uw dier naar het buitenland?

Wanneer uw dier een oud EU-paspoort heeft dat vóór 29-12-2014 is afgegeven, maar dat volledig is ingevuld (dus chipnummer èn gegevens van uw dier), dan mag u het oude paspoort nog gewoon gebruiken voor reizen van en naar het buitenland. Dit oude paspoort blijft nog geldig zolang uw dier leeft. Uw dier dient, voordat hij of zij de grens over gaat, wel te zijn gevaccineerd tegen rabiës. Deze vaccinatie kan gewoon in het oude paspoort bijgeschreven worden. Er verandert voor u en uw dier dus niets.

 

Wanneer uw dier wel is gechipt, maar dit niet vóór 29-12-2014 in het oude paspoort is genoteerd, dan mag uw dier niet met het oude paspoort de grens over. Er zal dus eerst een nieuw EU-paspoort voor uw dier aangemaakt moeten worden, waarin het chipnummer wordt genoteerd (incl. alle andere gegevens van uw dier en de eigenaar).
 

Wat als uw dier nog geen paspoort heeft?

Wanneer uw dier echter nog geen paspoort heeft, en u wilt uw dier meenemen naar het buitenland, dan moet er een nieuw EU-paspoort voor uw dier worden aangemaakt, welke voldoet aan de regels die ingegaan zijn per 29-12-2014. Dit mag dus vanaf die datum alleen nog maar het nieuwe EU-paspoort zijn! Uw dier dient dan gechipt te zijn/worden en voorzien van een geldige rabiës vaccinatie.

 

  

Wat als u met uw dier naar het buitenland wilt, en uw dier nog in het bezit is van het oude paspoort, maar nog niet is gechipt?

In deze situatie geldt hetzelfde als in bovenstaande situatie. Wanneer uw dier niet is gechipt vóór 29-12-2014, dan moet er een nieuw paspoort voor uw dier worden aangemaakt. Dit paspoort moet het nieuwe EU-paspoort zijn. Eventuele nog geldende entingen (cocktail, kennelhoest en/of rabiës vaccinaties) kunnen vanuit het oude paspoort over worden gezet in het nieuwe paspoort. Uw dier dient tevens gechipt te worden en alle gegevens moeten in het nieuwe paspoort worden ingevuld. Het wordt aangeraden om het oude paspoort wel te bewaren!

  

Wat als u nog een oud EU-paspoort heeft en niet met uw dier naar het buitenland gaat?

Wanneer u niet van plan bent om met uw dier de grens over te gaan, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Het oude EU-paspoort blijft gewoon als vaccinatieboekje geldig. Echter, het is dan wel verplicht om het uiterlijk van het paspoort aan te passen, zodat deze niet meer op een EU-paspoort lijkt. Dat wil zeggen: de gele sterren en de teksten ‘Europese Unie’ en ‘paspoort voor gezelschapsdieren’ op de voorzijde van het paspoort mogen niet meer zichtbaar zijn. Aan de binnenzijde van de kaft dient de opmerking ‘niet meer geldig voor reizen naar het buiteland’ geschreven te worden.

 

Wanneer u toch besluit om met uw dier de grens over te gaan, dan moet uw dier alsnog voorzien zijn van het nieuwe EU-paspoort en een chip. Uiteraard dient uw dier dan tegen rabiës geënt te zijn/worden.

 

 Wat als u een pup wilt kopen van een fokker in het buitenland?

Omdat pups vanaf 29-12-2014 in het land van herkomst gevaccineerd moeten zijn tegen rabiës voordat zij de grens over mogen, en deze enting pas op 12 weken leeftijd gegeven mag worden en een wachttijd van 21 dagen heeft, mag u uw pup pas uit het buitenland ophalen als deze minimaal 15 weken oud is. Dat betekent dat u de hele eerste socialisatieperiode met uw pup mist. Maak daarom goede afspraken met de fokker over het langere verblijf en de socialisatie van de pup bij de fokker. Tevens dient de pup in het bezit te zijn van het nieuwe EU-paspoort en een chip.

  

Wat als u zelf fokker bent en één of meerdere van uw pups verkoopt naar het buitenland?

Voor u gelden dan dezelfde regels als in bovenstaande situatie. De pups dienen op een leeftijd van 12 weken in het land van herkomst gevaccineerd te worden tegen rabiës en mogen 21 dagen later (op 15 weken dus) pas de grens over. U heeft dan als fokker de taak om de pups totdat zij weg mogen, te socialiseren, naast natuurlijk de algemene socialisatie die u al met de pups doet. Ook dient de pup in het bezit te zijn van het nieuwe EU-paspoort en een chip.

 

Wat als u een volwassen (zwerf)hond vanuit het buitenland naar Nederland wilt importeren?

Ook voor volwassen (zwerf)honden geldt dat zij in het land van herkomst tegen rabiës gevaccineerd moeten worden en pas na de wachttijd van 21 dagen de grens over mogen. Ook dienen zij in het bezit te zijn van het nieuwe EU-paspoort en een chip.

 In het kort: wat mag wel en wat mag niet (meer) vanaf 29-12-2014?

 

Wat mag WEL

Wat mag NIET (meer)

 

Oude EU-paspoort als vaccinatieboekje gebruiken wanneer uw dier niet naar het buitenland gaat

Zonder nieuwe EU-paspoort de grens over

Gewoon vaccinatieboekje gebruiken indien het dier niet naar het buitenland gaat

De grens over zonder chip

Oude, nog geldende vaccinaties mogen vanuit het oude paspoort naar het nieuwe EU-paspoort worden overgeschreven

Zonder geldige rabiësvaccinatie de grens over

Oude EU-paspoorten blijven na 29-12-2014 als reisdocument voor het buitenland geldig, zolang het dier leeft, mits aan alle eisen is voldaan (chip geregistreerd in het paspoort vóór 29-12-2014)

Niet-ingevulde nieuwe EU-paspoorten mogen niet meer verstrekt worden aan fokkers

Met nieuwe EU-paspoort de grens over (incl. chip en rabiës vaccinatie)

Nieuwe paspoorten mogen niet afgegeven worden voordat deze volledig zijn ingevuld, gecontroleerd en gelamineerd door een dierenarts

Vanaf 29-12-2014 mogen pups alleen nog maar de grens over vanaf 15 weken en mits tegen rabiës gevaccineerd en in bezit van nieuwe EU-paspoort en chip

Pups mogen niet meer vóór een leeftijd van 15 weken de grens over en moeten zijn gechipt en in het bezit zijn van het nieuwe EU-paspoort

Vanaf 29-12-2014 mogen volwassen (zwerf)honden alleen de grens over mits tegen rabiës gevaccineerd en in bezit van nieuwe EU-paspoort en chip

Ook voor volwassen (zwerf)dieren geldt dat zij zonder geldige rabiësvaccinatie, een nieuw EU-paspoort en chip niet meer de grens over mogen

 

De nieuwe EU-paspoorten mogen niet door anderen dan dierenartsen worden afgegeven

 
Per 1 juni 2014 DNA door overheid niet verplicht!!!

DNA is niet verplicht door overheid al laat men dit wel zo overkomen bij welke dierenarts dan ook.
Dit is inleven geroepen door Raad van Beheer die de FCI stamboom uitgave doet in Nederland.

AWOI vind het een goed systeem als men dit verplicht vanuit de overheid met een database bank er aan vast.
Net zoals in Amerika nu al gedaan word, in de toekomst zou het mogelijk zijn dat we daar ons in gaan verdiepen om dit systeem over te nemen. (in samen werking met evt Amerika)
Want alles wat in het belang van de gezondheid is voor uw hond is natuurlijk heel belangrijk !!!!
Mocht u hond wel een DNA rapport bezitten dan is het mogelijk dat we dit net als in Amerika zullen vermelden op uw stamboom.(mits u dit op prijs stelt)
Wij raden het u wel aan, omdat het in de toekomst heel normaal zou worden.
En ook wij daar in de toekomst in mee zullen doen maar dan wel gekoppeld aan een database.
Wenst u een DNA rapport van u hond dan is dat natuurlijk mogelijk om dit te bestellen via onze DNA producten lijst.
 


Chippen van honden verplicht vanaf 1 April 2013

Verplicht chippen en registreren van honden vanaf 1 April 2013 een feit. De gegevens van de eigenaar worden opgeslagen in een databank. Na jarenlang gesproken te hebben over het verplicht chippen en registeren van honden, wordt deze verplichting vanaf 1 april 2013 een feit. Alle pups moeten dan binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden. Voordat de pups 8 weken oud zijn, moeten ze bovendien worden geregistreerd bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank. Honden die worden geïmporteerd moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Op deze manier wil de staatssecretaris van Economische Zaken de malafide en illegale hondenhandel aanpakken.De verplichting komt er op neer dat alle pups bij de fokker gechipt worden. Binnen 8 weken nadat de pup geboren is, moet hij bovendien geregistreerd worden bij een databank. Zo wordt het chipnummer gekoppeld aan de adresgegevens van de hond en zijn eigenaar. Bij een verhuizing of als de hond een nieuwe eigenaar krijgt, moeten de gegevens in de databank worden aangepast. Als de hond overlijdt, moet hij worden uitgeschreven. Zo blijven de gegevens in de databank altijd actueel.

Honden die geregistreerd worden bij ons (AWOI) zullen automatisch een chip toegezonden krijgen voor de leeftijd van 6 weken en zo dus altijd op tijd gechipt worden.

Behalve dat de overheid op deze manier de malafide en illegale hondenhandel kan opsporen en aanpakken, heeft het chippen en registreren ook voor de hond en zijn baasje een belangrijk voordeel. Mocht de hond onverhoopt kwijtraken en weer gevonden worden, dan kan hij dankzij de chip en registratie veel gemakkelijker thuisgebracht worden
.


Landelijke registratiebank voor het registreren van uw hond (chipnummer)

http://www.ndg.nl/