AWOI
Animals Wellbeing Organization International
Rashonden

Om rashond te zijn moet een hond voldoen aan drie voorwaarden: beantwoorden aan de kenmerken die voor zijn ras in de standaard zijn vastgelegd, als rashond bij een stamboek geregistreerd staan, en een vader en moeder hebben die tot hetzelfde ras behoren.  

 


De stamboom die door de AWOI wordt uitgegeven is uitsluitend een afstammingsbewijs en een nieuw systeem die gezondheidstoestand van de op de stamboom vermelde honden probeert weer te gaan geven. Voldoen aan een standaard duidt erop dat rashonden erfelijk vastgelegde kenmerken, in een voor dat ras karakteristiek combinatie, met elkaar gemeen hebben. Honden van een ras lijken op elkaar, uiterlijk maar ook in karakter en gedrag. Dat komt omdat in het verleden honden voor een min of meer gespecialiseerde taak werden uitgeselecteerd.

 

 

Voor zo'n taak was een bepaald uiterlijk van belang natuurlijk (grootte, bouw, vacht), in combinatie met aanleg en karakter. Honden moesten een specifiek karwei opknappen, zoals bv wild opjagen, stellen of vangen, vee drijven, hoeden of verdedigen of huis en hof tegen indringers beschermen. Bijna altijd ging het om pure nut: ze verleenden hun baas dus bijstand in de strijd om het dagelijkse bestaan. Toch waren er ook vroeger al rashonden gefokt om luxe-redenen, zoals voor de plezierjacht, maar ook al voor schoothondje.

 

Rassen kunnen in omvang natuurlijk enorm verschillen. Er zijn er waarvan maar een paar honderd honden voorkomen, maar tevens zijn er ook rassen met wereldwijd honderdduizenden exemplaren. Bekendste voorbeeld van dit laatste is de Duitse Herdershond, die overal ter wereld en door de jaren heen in hoge mate voorkomt Er zijn echter heel wat meer rassen die qua uiterlijk redelijk bekend, maar absoluut niet populair zijn, en die per land slechts een kleine schare liefhebbers tellen. Tenslotte zijn er talloze rassen die maar in een land in een behoorlijk aantal voorkomen, en daarin tegen slechts mondjesmaat over een aantal andere landen zijn verspreid.

Populariteit van een ras is maar in een enkel geval blijvend. Meestal gaat het om een tijdelijk fenomeen. In rashondenkringen wordt voor een plotselinge grote populariteit gevreesd. In zo'n situatie ligt namelijk het gevaar op de loer dat onoordeelkundig wordt gefokt en dat onbezonnen wordt aangeschaft. Dat pakt meestal schadelijk uit voor de kwaliteit van het ras en de welzijn van dat ras.

 

Heden ten dage worden nog maar weinig honden uitsluitend voor het nut gehouden. Bijna alle honden zijn er voor ons genoegen, vertier en gezelschap. Van de inspanningen van onze voorouders, die de rassen vanwege werkcapaciteiten creëerden, kunnen echter ook wij de vruchten plukken. De rijkdom aan rassen biedt ons de kans precies dat type hond te kiezen dat past bij onze wensen. Waarbij wij dan wel weer de plicht hebben de hond datgene te bieden wat past bij zijn behoeften!

 

Sinds het begin van de georganiseerde kynologie, eind 1900, worden rassen systematisch beschreven in standaards en door nationale kennel clubs van een erkenning voorzien.

Momenteel zijn er meer dan driehonderd rassen. Zo nu en dan komt daar nog wel eentje bij. Dat zijn dan bijna nooit helemaal 'nieuwe' rassen, maar meestal altijd juist heel oude, die echter pas recent in de belangstelling van kynologen zijn geraakt.

Lang niet alle driehonderd erkende rassen zijn in Nederland aanwezig. Maar wel veel daarvan, want Nederland kent een rijk kynologisch leven. Van de in Nederland voorkomende rassen is een korte impressie opgenomen, zo mogelijk met foto.

 

Als het ras in voldoende aantallen in Nederland voorkomt, dan is er meestal een vereniging die zich met deze belangen bezighoudt.